Aanmelden voor lidmaatschap

Wij informeren u graag over de voordelen van het lidmaatschap. 

 

Wilt u lid worden van de MBC? Voor het aanmelden voor een lidmaatschap kunt u contact opnemen met de MBC via onderstaand adres of door het invullen van het aanmeldingsformulier.

 

Secretariaat Middelburgse Bedrijven Club:

P/a

Prior Adviesgroep

Bezoek- en postadres

Herculesweg 16, 4338 PL in Middelburg

Telefoon

0118 - 674074

E-mail

info@mbcmiddelburg.nl

 

 

De lidmaatschapskosten MBC bedragen € 100,00 per jaar. Na verwerking van de aanmelding door het secretariaat zal separaat een factuur worden toegezonden.