Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de MBC vertegenwoordigt zowel de diverse  bedrijfsterreinen als sectoren. Samen beschikken de bestuursleden over een enorm netwerk van zakelijke contacten. De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door de voorzitter en secretaris. De dagelijkse leiding onderhoudt de contacten met de leden, de gemeenten, Kamers van Koophandel en andere belanghebbenden. De dagelijkse leiding wordt secretarieel ondersteund.

 

Netwerk

Een goede belangenbehartiging is onmogelijk zonder een uitgebreid netwerk te onderhouden. De MBC heeft dan ook grote naam opgebouwd bij alle relevante overheden en organisaties in de regio, zoals gemeenten, Provincie en Rijkswaterstaat. De MBC werkt bovendien nauw samen met lokale bedrijvenverenigingen in de regio Walcheren en de rest van Zeeland, landelijke brancheorganisaties, zoals de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging en brede organisaties, zoals de Kamers van Koophandel.

 

Leden

De leden worden actief bij het werk van de vereniging betrokken. Zij vormen immers het hart van de MBC. Zij bepalen uiteindelijk het te voeren beleid, maar dragen ook bij aan de voorbereiding van dat beleid door te participeren in eventuele werkgroepen en commissies alsmede het organiseren van bijeenkomsten.