Werkvelden

De MBC vervult als ondernemingsvereniging en als regionale brancheorganisatie o.a. de volgende functies:

 

Signaleren

De MBC signaleert ontwikkelingen en veranderingen die van belang zijn voor het bedrijfsleven in de Gemeente Middelburg. Informatie wordt doorgegeven aan de leden, met adviezen dienaangaande. Tevens speelt de vereniging in op relevante ontwikkelingen.

 

Initiëren en stimuleren  

De MBC initieert en stimuleert activiteiten en projecten die voor de economische ontwikkeling van de regio wenselijk zijn. De MBC denkt actief mee over nieuwe ontwikkelingen en projecten voor het bedrijfsleven in de regio Middelburg, omdat nieuwe activiteiten positieve uitstralingseffecten hebben op de welvaart in het gebied en op de in de regio gevestigde ondernemingen. De MBC is intensief betrokken bij studies, nieuwe ontwikkelingen, beleidsvoorbereiding en de uitvoering daarvan en neemt daartoe zonodig zelf initiatieven.

 

Ontmoetingsplaats

Door de grote diversiteit onder haar leden cluster is de MBC een platform en ontmoetingsplaats waar de leden onderling informatie kunnen uitwisselen, contacten kunnen leggen en elkaar kunnen consulteren. Het netwerk van de MBC vormt hierbij een belangrijke, onderling verbindende schakel en versterkt de naar buiten gerichte functies van de vereniging. Waar nodig treedt de MBC op als intermediair. 

 

Public affairs

De MBC zet zich actief in op het gebied van public affairs. Door het geven van goede voorlichting en informatie en door rechtstreekse persoonlijke contacten kan de besluitvorming van de overheid worden beïnvloed, waardoor zowel het functioneren van de bij de vereniging aangesloten ondernemingen en organisaties als de algemene economische ontwikkeling in de regio Middelburg worden bevorderd. Belangrijk zijn ook de goede contacten die de MBC onderhoudt met de pers en andere media.

 

Overleg collega ondernemersverenigingen

Het bestuur van de MBC onderhoudt contacten met collega ondernemersverenigingen op lokaal en regionaal niveau. Zo vindt er periodiek overleg plaats met de collega ondernemersvereniging VOM (Vereniging Ondernemers Middelburg - ondernemersvereniging binnenstad) verder is er frequent contact met de BZW (Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging) en treedt het bestuur in overleg met de Kamer van Koophandel voor zaken die gemeentegrensoverschrijdend zijn.