Reacties uitgeschakeld voor

Zeeuwse bestuurder De Bat: ‘Kiertje voor de puls benutten’

MIDDELBURG – Nog niet alles is verloren voor de pulsvisserij. De uitkomst van het Europese overleg biedt een kiertje naar de toekomst en dat kiertje moet Nederland zien open te wrikken met onder meer het onderzoek dat het nut van het elektrisch vissen aantoont.
door @Theo Giele PZC

Dat zegt de Zeeuwse provinciebestuurder Jo-Annes de Bat die tevens voorzitter is van het Bestuurlijk Platform Visserij. ,,Dit is nog niet het einde van de besluitvorming. Het voorstel gaat terug naar het Europees Parlement en de Commissie. Die kan extra ruimte voor ons geven, maar ook meer ellende opleveren. We moeten alert blijven.”

foto: CDA

Op korte termijn komt de stuurgroep pulsvisserij bijeen om de strategie verder te bepalen. In die stuurgroep zitten het ministerie, de visserijorganisaties en ook het platform.
,,We gaan eerst de uitkomst van het overleg in Straatsburg goed bestuderen. Het is nooit zwart-wit. Er is in elk geval geen onmiddellijk totaalverbod op de pulsvisserij uitgekomen. Dat is het allerbelangrijkste”. aldus De Bat.
De uitkomst van het overleg tussen vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de raad van ministers samengevat:
– overgangsperiode tot 1 juli 2021 voor de 42 vissers die een ontheffing voor onbepaalde tijd vanwege onderzoekdoeleinden hebben;
– geen verlenging voor de ontheffingen die dit jaar aflopen; (het gaat hier om 5 van de 18 Zeeuwse kotters)
– zodra deze verordening (wet) in werking treedt (waarschijnlijk per 1 juni a.s.) is het vanaf dat moment mogelijk voor 6 kotters per onderzoeksproject om te (blijven) pulsen. Dit naast/bovenop de 42 kotters die nu al op grond van een onderzoeksartikel pulsen.;
– bij positieve uitkomst onderzoek naar pulsvisserij moet de commissie met nieuw voorstel komen.