Reacties uitgeschakeld voor

Uitnodiging Bedrijfsbezoek Gemeente Middelburg Maandag 25 Maart a.s.

Geachte MBC-leden,

Dit keer zijn we te gast bij de Gemeente Middelburg aan de Waldammeweg 11 waar er twee onderwerpen:
1. Verplichtingen energie rapportage
Als gevolg van de Energie Efficiency Richtlijn en een wijziging in het Activiteitenbesluit moeten zowel grote als middelgrote bedrijven energiebesparende maatregelen nemen en hierover rapporteren aan hun vergunningverlener. Dit geldt als een bedrijf meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt. Op 1 juli 2019 moeten bedrijven hun eerste rapportage inleveren. De heer Ad Vos van de Regionale Uitvoeringsdienst legt uit wat de nieuwe verplichtingen inhouden en hoe de RUD daarmee omgaat.
2. Wegwerkzaamheden Arnestein 2019
In 2019 zullen verschillende wegwerkzaamheden plaatsvinden op Arnestein. De reconstructie van het kruispunt Herculesweg-Ampereweg en de aanleg van een fietspad langs de Herculesweg zijn de belangrijkste ingrepen. De heren Heesbeen en Geldof van de gemeente lichten toe wat er op stapel staat, wat de planning van de werkzaamheden is en hoe de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
Het programma ziet er als volgt uit:

17.00 uur: Ontvangst
17.15 uur: Welkomstwoord door de heer Bram van Stel, voorzitter MBC
17.30 uur: Presentaties.

De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.00 uur.

In verband met de organisatie van de bijeenkomst is het wenselijk vooraf te weten hoeveel personen we kunnen verwachten voor dit bedrijfsbezoek.
Ik verzoek u vriendelijk uw aanmelding vóór vrijdag 22 maart a.s. te mailen naar info@mbcmiddelburg.nl