AANMELDEN VOOR LIDMAATSCHAP

Wij informeren u graag over de voordelen van het lidmaatschap.
Wilt u lid worden van de MBC? 

P/a Prior Adviesgroep
Bezoek- en postadres Herculesweg 16, 4338 PL in Middelburg
Telefoon 0118 – 674074
E-mail info@mbcmiddelburg.nl

De lidmaatschapskosten MBC bedragen € 100,00 per jaar. Na verwerking van de aanmelding zal door het secretariaat separaat een factuur worden toegezonden.