AANMELDEN VOOR LIDMAATSCHAP

Wij informeren u graag over de voordelen van het lidmaatschap.
Wilt u lid worden van de MBC? 

Graag uw aanmelding via e-mail info@mbcmiddelburg.nl

De lidmaatschapskosten MBC bedragen € 100,00 per jaar (excl. btw). 
Na verwerking van de aanmelding zal door het secretariaat separaat een factuur worden toegezonden.