BESTUURSLEDEN VAN DE MIDDELBURGSE BEDRIJVEN CLUB

Bestuurslid: Dhr. R. Wielemaker
Tel. nr. : 0118 – 656565 (Wielemaker)
Mobiel : 06 – 27073624
ronald@wielemaker.nl